Wij willen u het verdrietige nieuws mededelen dat maandagochtend vroeg op 14 september 2020 rond 2.45 uur (Nederlandse tijd) onze geliefde broeder John George Satish in India is overleden aan een hartaanval in combinatie met covid-19. Hij is diezelfde ochtend om 10.00 uur begraven achter de kerk op het terrein van het kinderhuis.

Op zaterdag 26 september om 16.00 uur kunt u de herdenkingsdienst – die plaatsvindt in Nederland – alleen bijwonen via internet/ livestream: https://www.youtube.com/user/SchutseRotterdam .

We zullen John George Satish heel erg missen. Hij was een moedig man en liet zich niet tegenhouden door problemen of tegenstand. Zoals David en Paulus vond hij juist Gods kracht in de moeilijke tijden.
De tekst uit 2 Timotheüs 4: 7-8 is volledig op hem van toepassing: ‘Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.’

Wij vragen uw gebed voor Marja, de familie en alle kinderen en medewerkers van het kinderhuis.

Namens het bestuur,
Eljakim Heidema, voorzitter Stichting Kinderen van India