Wij vangen kinderen op

India is een land dat in een versneld tempo zich aan het ontwikkelen is. India kan gezien worden als één van de landen met een sterke economische groei in Azië. Maar deze ontwikkeling geldt nog niet voor alle provincies in India. In een aantal provincies en met name in de kleinere plaatsen merkt de arme bevolking nog niet veel van deze economische vooruitgang. Bij aanvang heeft de stichting een kinderhuis opgezet in de plaats Pendra Road in de provincie Chhattisgarh (centraal India). In de afgelopen jaren is een aangrenzend perceel aangekocht. Het kinderhuis is uitgebouwd en op het terrein is een grote eetzaal met centrale keuken, een school en een kerk gebouwd.

In het kinderhuis wonen op dit moment 70 kinderen uit hele arme gezinnen die thuis niet voldoende voedsel en verzorging kunnen krijgen of kinderen waarvan de ouders of één van de ouders zijn/ is overleden. Het doel van het kinderhuis is deze kinderen een kans te geven door hun een goede verzorging (voeding, kleding, medische hulp), scholing en Bijbelonderricht te schenken. De leeftijd van de kinderen ligt tussen 6 en 22 jaar (afhankelijk wanneer ze hun opleiding hebben afgerond). In het kinderhuis worden met name meisjes opgevangen omdat zij in vergelijking tot de jongens de minste kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Deze kinderen wonen in het kinderhuis en krijgen dagelijks drie keer een maaltijd. De kinderen gaan naar de school die op het terrein van het kinderhuis staat. De Stichting betaalt het schoolgeld en zorgt voor de verplichte schooluniformen. Ook wordt voor de verdere kleding/ verzorging en medische hulp van de kinderen gezorgd.

Daarnaast wordt een groep van 50 kinderen uit het dorp ook ondersteund. Zij slapen thuis, maar komen voor de school, de verdere verzorging en activiteiten naar het kinderhuis. Zij krijgen driemaal per dag een maaltijd, kunnen naar school gaan en krijgen kleding en zo nodig medische hulp. Dit alles kan de Stichting Kinderen van India doen dankzij het adoptieplan.

En wat nog meer…

In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood is in de loop van de jaren het kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische opleiding voor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen. Met name vrouwen hebben een zwakkere positie en dat vooral in de buitengebieden. Daarom richt het werk zich voornamelijk op de opvang en scholing van meisjes en is gestart met de ondersteuning van weduwen.

In 2007 deed zich de mogelijkheid voor om een terrein met een aantal oudere gebouwen (incl. kerk) aan te kopen in de stad Bhilai. Deze plaats ligt ongeveer 400 km ten zuiden van Pendra Road. Er waren reeds nauwe contacten in deze plaats en diverse kinderen van het kinderhuis komen uit deze stad. Deze gebouwen zijn nu helemaal gerenoveerd. Het is een multifunctioneel gebouw geworden. Naast de kerkdiensten, kunnen er conferenties, workshops en andere activiteiten plaatsvinden. Het gebouw beschikt ook over een garage en een aantal kleine winkelruimten waarvan er een zal worden ingericht als christelijke boekhandel. Daarnaast is er slaapgelegenheid voor een aantal jongeren (die opgegroeid zijn in het kinderhuis) die in de stad studeren en is er een grote keuken aanwezig.

Uw gift wordt specifiek ingezet voor het doel dat u hebt vermeld. Heeft u geen specifieke bestemming aangegeven, dan wordt u gift ingezet voor de meest urgente projecten.

De giften worden voor meer dan 90% rechstreeks ingezet voor de zorg voor de kinderen, weduwen en evangelisten in India, want de overheadkosten in Nederland worden zo laag mogelijk (gemiddeld 6%) gehouden– zie hoofdstuk Steunen onder Financieel Jaarverslag en Overhead.
Naast financiële hulp vragen wij u voor onze kinderen, weduwen, evangelisten en alle medewerkers in India te bidden. De leefomstandigheden zijn niet altijd makkelijk.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE