Hoe sponsor ik een veldwerker?

Voor € 20,- per maand kunt u een veldwerker ondersteunen in zijn taak. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de veldwerker die u ondersteunt.

De Stichting werkt vanuit een christelijke visie en geeft ondersteuning aan lokale veldwerkers. De laatste 18 jaar ondersteunen we deze plaatselijke veldwerkers die werken in de afgelegen dorpen in onze provincie. Zij bieden hulp en onderricht aan de lokale gezinnen op sociaal en geestelijk vlak. Ze krijgen maandelijks een financiële bijdrage.

Als u wilt sponsoren, neemt u dan contact op met Christine Heidema – van Dijk, e-mail: info@kinderenvanindia.nl

Kind

Een pleegouder-op-afstand is iemand die bereid is om per maand een financiële bijdrage van € 30,- te geven. Hierdoor maakt u het mogelijk om een kind in zijn omgeving een echte toekomst te geven. De meeste pleegouders-op-afstand ondersteunen hun kind totdat het voor zichzelf kan zorgen.

Weduwe

Voor € 10,- per maand kunt u een weduwe ondersteunen. U krijgt dan ook een nadere informatie over de weduwe die u ondersteunt en een foto. In vele landen worden weduwen verwaarloosd. Nergens is het echter zo erg als in India. Volgens een telling in 2002 telt India 41 miljoen weduwen.

Veldwerker

Voor € 20,- per maand kunt u een veldwerker ondersteunen in zijn taak. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de veldwerker die u ondersteunt. De Stichting werkt vanuit een christelijke visie en geeft ondersteuning aan lokale veldwerkers. Zij werken in de afgelegen dorpen in onze provincie.

Student

Voor € 20,- per maand kunt u een student ondersteunen. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de student die u ondersteunt. In Bhilai hebben we een Bijbelschool waar een tweejarige theologie opleiding wordt gegeven aan een groep van 15 studenten uit de economische onderklasse.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE