Giften en de belastingdienst

ANBI
Stichting Kinderen van India is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Ook betaalt Stichting Kinderen van India geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.

Bankrekening Stichting Kinderen van India
ING bank
IBAN: NL93 INGB 0000 6594 98 en BIC: INGBNL2A
t.n.v. “Stg. Kinderen Van India te Rotterdam”

RISN
Fiscaalnummer/ RSIN van Stichting Kinderen van India is 0074.77.739

Kamer van Koophandel
Ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nr. 41131551

Help nu en doneer

U kunt nu doneren. Met uw gift geeft u hoop aan een kind, weduwe of evangelist in India.

Uw gift wordt specifiek ingezet voor het doel dat u hebt vermeld. Heeft u geen specifieke bestemming aangegeven, dan wordt u gift ingezet voor de meest urgente projecten.

De giften worden voor meer dan 90% rechstreeks ingezet voor de zorg voor de kinderen, weduwen en evangelisten in India, want de overheadkosten in Nederland worden zo laag mogelijk (gemiddeld 6%) gehouden– zie hoofdstuk Steunen onder Financieel Jaarverslag en Overhead.
Naast financiële hulp vragen wij u voor onze kinderen, weduwen, evangelisten en alle medewerkers in India te bidden. De leefomstandigheden zijn niet altijd makkelijk.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE