Meerjarenplan

Iedere vijf jaar stellen we een vijfjarenplan op waarin we een vooruitblik geven op de geplande activiteiten voor de komende periode van vijf jaar. Hierin staat onder andere beschreven welke activiteiten we zullen ondernemen – rekening houdend met de huidige situatie in het gebied en de te verwachte situatie. Na vijf jaar wordt het plan geëvalueerd en vervolgens een nieuw plan opgesteld.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE