Meerjarenplan

Iedere vijf jaar stellen we een vijfjarenplan op waarin we een vooruitblik geven op de geplande activiteiten voor de komende periode van vijf jaar. Hierin staat onder andere beschreven welke activiteiten we zullen ondernemen – rekening houdend met de huidige situatie in het gebied en de te verwachte situatie. Na vijf jaar wordt het plan geëvalueerd en vervolgens een nieuw plan opgesteld.

 • Uitbreiding aantal kinderen die intern wordt opgevangen naar 80 in 2025. Actie zal worden ondernomen om meer nieuwe sponsors te werven.
 • Het streven is om weer meer kinderen aan te trekken voor de tribal school.
 • Aanbieden van extra lessen Engels aan de leerlingen van de hogere klassen, aangezien dit een positieve invloed heeft bij het zoeken van werk in toekomst.
 • Gezien de nood en de leefomstandigheden van de weduwen streven we ernaar dit project de komende periode uit te breiden.
 • Nader verkennen van de mogelijkheden om in de toekomst een huis op te zetten voor de weduwen – zodat zij ook intern kunnen wonen.
 • Opzetten van een aantal inkomens genererende projecten (naaiopleiding / maandverband maken).
 • Computerlessen her activeren.
 • Kerkenwerk : nieuwe predikanten selecteren die gesponsord kunnen worden voor hun werkzaamheden in de dorpen en sloppenwijken.
 • Zondagschoolwerkers/ kerkenwerk blijven stimuleren en de kinderen onderwijzen over de christelijke waarden en normen.
 • Intentie is om elke 2 jaar 12 nieuwe studenten te laten starten op de theologische opleiding van 2 jaar.
 • Extra sponsors zoeken voor het ziekenfonds (‘spaarpot’) om de medische kosten te kunnen blijven financieren, zonder dat we op andere essentiële onderdelen van de verzorging (zoals scholing) moeten bezuinigen.
 • Onderhoud en renovatie van de gebouwen.
 • Nieuwe matrassen en beddengoed aanschaffen.
 • Verder inrichten van de eetzaal / multifunctionele ruimte t.b.v. diverse activiteiten in Pendra Road.
 • Activiteiten stimuleren in het ontmoetingscentrum in Bhilai.
 • Jubileumfeest (30-jarig bestaan) organiseren in Pendra Road en Bhilai in 2020.
 • Nodige stappen ondernemen om te blijven voldoen aan de Indiase regelgeving voor NGO’s.
 • Uitwerken van een plan van aanpak om de continuïteit van het werk in India te waarborgen.
 • Voorgestelde projecten: De aanschaf van een nieuwe glijbaan voor de kinderen; aanschaf van meer Bijbels om uit te delen / verkopen; en het maken van een afdak voor een buitenpodium  (voor buitenactiviteiten/ bijeenkomsten) in Pendra Road.
2020 was een bijzonder jaar. Ook in India was er de corona uitbraak. Vele duizenden arbeiders waren genoodzaakt de grote steden te verlaten vanwege de opgelegde lockdown. Omdat het openbaar vervoer abrupt was gestopt moesten deze arbeiders honderden kilometers te voet afleggen. Vele van hen kwamen langs ons kinderhuis. En we hebben hen kunnen voorzien van voedsel en drinken en ook de nodige verzorging kunnen geven.

De kinderen mochten niet meer als 1 groep in het kinderhuis verblijven. Dus hebben we de kinderen om de beurt opgevangen in kleinere groepen. De kinderen die dan thuis moesten blijven bij familie hebben we kunnen voorzien van voedselpakketten. Ook hebben zij online les kunnen volgen of werd hun lesmateriaal aan huis gebracht. De hulp aan de kinderen is onverminderd doorgegaan – zij het op andere wijze.

In 2020 is de medeoprichter van het kinderhuis  – John Satish George – onverwacht overleden. Dit heeft een grote impact op iedereen die nauw bij hem en zijn werk is betrokken.

2020 was dus een jaar van extra inzet en improvisatie. Maar we zijn dankbaar dat we toch de nodige hulp hebben kunnen organiseren.

De renovatie projecten zijn door de lockdown nog niet geheel afgerond. Maar de sanitaire voorzieningen in het kinderhuis zijn klaar en functioneel. Nieuwe projecten hebben we helaas niet kunnen opstarten maar verwacht wordt dat dit wel mogelijk zal zijn in 2022.

In 2021 bleef de noodregelgeving door de pandemie helaas van kracht en konden we de kinderen slecht beurtelings in kleine groepen in het kinderhuis laten verblijven. Maar desondanks hebben we met hen de nodige activiteiten kunnen uitvoeren.

 • De activiteiten gericht op uitbreiding van het aantal kinderen, leerlingen en weduwen hebben dus niet plaats kunnen vinden.
 • Het opzetten van extra lessen Engels, de theologische opleiding en de computerlessen heeft niet kunnen plaatsvinden.
 • Activiteiten zijn opgezet om de corona- reizigers te voorzien van voedsel en de nodige verzorging.
 • De arme gezinnen van de kinderen hebben we kunnen voorzien van extra voedselpakketten tijdens de lockdown.
 • We hebben extra fruitbomen en groenten gekregen van de overheid (via de Oxfordian Ecoclub) en kunnen planten op het terrein van het kinderhuis.
 • Naast de reguliere lessen op de campus en de online lessen hebben we toch activiteiten kunnen organiseren – zij het met kleinere groepen zoals sportdag, spelletjesdag, picknick, muziekcompetitie e.d.
 • Naast het afronden van de renovatie van het sanitair hebben we de nieuwe matrassen en linnengoed kunnen aanschaffen voor de kinderen.
 • Met de kerst hebben we zoals ieder jaar de kinderen een warme jas of trui kunnen geven en de weduwen een nieuw kledingstuk.
 • Het jubileumfeest in India heeft uiteraard door de omstandigheden niet plaatsgevonden.
 • Aan het plan voor de continuïteit van het werk in India wordt gewerkt. Na het overlijden van John Satish George zijn ook de nodige aanpassingen binnen de structuur van de organisatie en bestuur in India aangebracht.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE