Overheadkosten

In Nederland werkt het bestuur van Kinderen van India samen met vrijwilligers en sponsors aan het mogelijk maken van het werk in India. Het gaat hierbij om fondsenwerving, financiële administratie, sponsoradministratie en informatievoorziening, zoals de nieuwsbrief en website.

De bestuursleden en coördinator van het sponsorprogramma van de Stichting Kinderen van India in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Zo streeft de stichting er naar om de overheadkosten minimaal te houden. De overheadkosten bestaan voornamelijk uit onkosten voor verspreiding van de nieuwsbrief (print- en portokosten), sponsordagen, kantoortelefoon en accountantskosten.

Financieel Jaarverslag

U kunt een samenvatting van het financieel jaarverslag hier downloaden.

Help nu en doneer

U kunt nu doneren. Met uw gift geeft u hoop aan een kind, weduwe of evangelist in India.

Uw gift wordt specifiek ingezet voor het doel dat u hebt vermeld. Heeft u geen specifieke bestemming aangegeven, dan wordt u gift ingezet voor de meest urgente projecten.

De giften worden voor meer dan 90% rechstreeks ingezet voor de zorg voor de kinderen, weduwen en evangelisten in India, want de overheadkosten in Nederland worden zo laag mogelijk (gemiddeld 6%) gehouden– zie hoofdstuk Steunen onder Financieel Jaarverslag en Overhead.
Naast financiële hulp vragen wij u voor onze kinderen, weduwen, evangelisten en alle medewerkers in India te bidden. De leefomstandigheden zijn niet altijd makkelijk.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE