Sponsorprogramma

Stichting Kinderen van India heeft 4 sponsorprogramma’s. U kunt een kind uit het kinderhuis ondersteunen, zodat zij/ hij door ons kan worden opgevangen, naar school kan gaan en de nodige zorg kan krijgen. Ook kunt u een weduwe ondersteunen, zodat zij maandelijks een kleine toelage van ons kunnen krijgen. Of u kunt een veldwerker ondersteunen, zodat hij /of zij zijn /of haar werk in de kleine afgelegen dorpen kan verrichten. En ook is het mogelijk om een student te ondersteunen die aan de Bijbelschool studeert.

Kind

Een pleegouder-op-afstand is iemand die bereid is om per maand een financiële bijdrage van € 30,- te geven. Hierdoor maakt u het mogelijk om een kind in zijn omgeving een echte toekomst te geven. De meeste pleegouders-op-afstand ondersteunen hun kind totdat het voor zichzelf kan zorgen.

Weduwe

Voor € 10,- per maand kunt u een weduwe ondersteunen. U krijgt dan ook een nadere informatie over de weduwe die u ondersteunt en een foto. In vele landen worden weduwen verwaarloosd. Nergens is het echter zo erg als in India. Volgens een telling in 2002 telt India 41 miljoen weduwen.

Veldwerker

Voor € 20,- per maand kunt u een veldwerker ondersteunen in zijn taak. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de veldwerker die u ondersteunt. De Stichting werkt vanuit een christelijke visie en geeft ondersteuning aan lokale veldwerkers. Zij werken in de afgelegen dorpen in onze provincie.

Student

Voor € 20,- per maand kunt u een student ondersteunen. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de student die u ondersteunt. In Bhilai hebben we een Bijbelschool waar een tweejarige theologie opleiding wordt gegeven aan een groep van 15 studenten uit de economische onderklasse.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE