Hoe sponsor ik een kind?

Een pleegouder-op-afstand is iemand die bereid is om per maand een financiële bijdrage van € 30,-  te geven.

Hierdoor maakt u het mogelijk om een kind in zijn omgeving een echte toekomst te geven. De meeste pleegouders-op-afstand ondersteunen hun kind totdat het voor zichzelf kan zorgen of totdat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen. Dat is het uiteindelijke doel van elke adoptie-op-afstand.

Het kan voorkomen dat de ouders van het kind na een tijdje door omstandigheden ver weg moeten verhuizen en hun kind mee willen nemen. In dat geval krijgt de pleegouder-op-afstand, indien zij dat wensen, een ander kind toegewezen. Natuurlijk kunt u ook altijd zelf uw sponsoring staken, als omstandigheden daartoe leiden. Wij zullen dan zelf een nieuwe pleegouder-op-afstand zoeken.

Wanneer u een kind adopteert ontvangt u een naam en een foto waardoor u persoonlijk contact kunt leggen. Op deze manier kunnen klassen en groepen ook als ‘pleegouder-op-afstand’ optreden. Het schrijven van brieven is een uitstekende mogelijkheid uw kind en zijn omgeving goed te leren kennen. Aan de hand van de gegevens die u van uw kind krijgt kunt u bijvoorbeeld informeren naar zijn of haar broertjes of zusjes, favoriete schoolvakken en spelletjes etc. Ook kunt u zich op de hoogte stellen van het land, cultuur en klimaat waar uw kind woont. Stichting Kinderen van India kan u hierover ook meer informatie geven. Hoe krijgt u contact met uw ‘pleegkind’? De postbehandeling gaat als volgt: uw brief (bij voorkeur in het Engels) komt binnen bij het kinderhuis. Daar wordt hij vertaald in het Hindi (de voertaal in het gebied) en aan uw kind gegeven.

Corresponderen in het Engels

De oudere kinderen (vanaf 14 jaar) kunnen vaak Engelstalige brieven zelf lezen. Zet op de envelop het adres van het kinderhuis en de naam van uw kind. De Nederlandstalige brieven worden vertaald door Marja George, de Engelstalige brieven door de oudere kinderen. Cadeautjes zijn bij ieder kind welkom, maar ze moeten wel probleemloos in een envelop kunnen. Geschikt zijn bijvoorbeeld foto’s (van uzelf en het gezin), boekleggers, zelfgemaakte puzzeltjes etc. Let u erop dat uw envelop niet te zwaar wordt of er te dik uit ziet. Dikke enveloppen kunnen de nieuwsgierigheid opwekken en tot diefstal leiden. Stuurt u vooral geen geld! U kunt ook een extra gift geven voor de verjaardag van uw kind. Dit dient u dan duidelijk aan te geven op uw overschrijving (naam kind + ‘verjaardag’). Deze gift wordt dan specifiek aan uw kind gegeven als verjaardagscadeau.

Ons doel is kinderen te helpen in hun eigen omgeving en hen zo een toekomst te geven. U gaat bij adoptie-op-afstand dan ook geen wettelijke verplichtingen aan. Het adoptiefonds is geen adoptiebemiddelingsbureau.

Als u wilt sponsoren, neemt u dan contact op met Christine Heidema – van Dijk,
e-mail: info@kinderenvanindia.nl

Kind

Een pleegouder-op-afstand is iemand die bereid is om per maand een financiële bijdrage van € 30,- te geven. Hierdoor maakt u het mogelijk om een kind in zijn omgeving een echte toekomst te geven. De meeste pleegouders-op-afstand ondersteunen hun kind totdat het voor zichzelf kan zorgen.

Weduwe

Voor € 10,- per maand kunt u een weduwe ondersteunen. U krijgt dan ook een nadere informatie over de weduwe die u ondersteunt en een foto. In vele landen worden weduwen verwaarloosd. Nergens is het echter zo erg als in India. Volgens een telling in 2002 telt India 41 miljoen weduwen.

Veldwerker

Voor € 20,- per maand kunt u een veldwerker ondersteunen in zijn taak. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de veldwerker die u ondersteunt. De Stichting werkt vanuit een christelijke visie en geeft ondersteuning aan lokale veldwerkers. Zij werken in de afgelegen dorpen in onze provincie.

Student

Voor € 20,- per maand kunt u een student ondersteunen. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de student die u ondersteunt. In Bhilai hebben we een Bijbelschool waar een tweejarige theologie opleiding wordt gegeven aan een groep van 15 studenten uit de economische onderklasse.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE