Doneren

U kunt een kind, een student, een weduwe of een predikant/ evangelist en zijn familie ondersteunen. In het hoofdstuk ‘Wat doen wij‘ kunt u hier meer over lezen . U kunt ook als groep mee doen aan het sponsorprogramma.

Als sponsor kunt u een maandelijkse bijdrage overmaken. U kunt dit ook doen via een automatische overschrijving of machtiging. Indien u kiest voor een automatische machtiging sturen wij u een machtigingsformulier welke u ingevuld aan ons retourneert. Indien u wenst te stoppen met de sponsoring dient u de financiële machtiging zelf via uw bank stop te zetten.

Met uw gift kunnen wij een kind, weduwe of evangelist voorzien in hun dagelijkse noden.

Schenking

Als u een periodieke schenking wilt doen, hoeft dat niet meer via een notariële akte te worden vastgelegd. Daarmee vervallen ook de kosten van de notaris. De Belastingdienst heeft op zijn website een eenvoudig model van een schenkingsovereenkomst opgenomen. De voorwaarden voor een periodieke schenking zijn ongewijzigd gebleven. Schenkingen met een looptijd van minimaal vijf jaar kunt u volledig aftrekken.

U kunt Stichting Kinderen van India het ingevulde formulier van de Belastingdienst in tweevoud toesturen ter ondertekening. Na ontvangst sturen wij u een ondertekend exemplaar terug.

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE