Home2024-03-05T12:47:02+00:00

Welkom op de website van Stichting Kinderen van India

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het kinderwerk in India. Ruim 30 jaar geleden hebben John en Marja George het Elisabeth Kinderhuis in het hart van India opgericht. Hierover kunt u meer lezen op deze website.

De situatie in India

India is een land dat in een versneld tempo zich aan het ontwikkelen is. India kan gezien worden als één van de landen met een sterke economische groei in Azië. Maar deze ontwikkeling geldt nog niet voor alle provincies in India. In een aantal provincies en met name in de kleinere plaatsen merkt de arme bevolking nog niet veel van deze economische vooruitgang. In eerste instantie richtte de stichting zich op de opvang van kinderen, maar gezien de nood is in de loop van de jaren het kinderwerk uitgebreid met o.a. een school, theologische opleiding voor predikanten, kerkenwerk en hulpverlening aan weduwen.

Sponsorprogramma’s

Kind

Een pleegouder-op-afstand is iemand die bereid is om per maand een financiële bijdrage van € 30,- te geven. Hierdoor maakt u het mogelijk om een kind in zijn omgeving een echte toekomst te geven. De meeste pleegouders-op-afstand ondersteunen hun kind totdat het voor zichzelf kan zorgen of totdat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen. Dat is het uiteindelijke doel.

Weduwe

Voor € 10,- per maand kunt u een weduwe ondersteunen. U krijgt dan ook een nadere informatie over de weduwe die u ondersteunt en een foto. In vele landen worden weduwen verwaarloosd. Nergens is het echter zo erg als in India. Volgens een telling in 2002 telt India 41 miljoen weduwen. Met onze ondersteuning kunnen de weduwen een maandelijkse kleine bijdrage voor hun levensonderhoud geven.

Veldwerker

Voor € 20,- per maand kunt u een veldwerker ondersteunen in zijn taak. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de veldwerker die u ondersteunt. De Stichting werkt vanuit een christelijke visie en geeft ondersteuning aan lokale veldwerkers. De laatste 18 jaar ondersteunen we deze plaatselijke veldwerkers die werken in de afgelegen dorpen in onze provincie. Zij bieden hulp en onderricht.

Student

Voor € 20,- per maand kunt u een student ondersteunen. U ontvangt een foto en nadere gegevens van de student die u ondersteunt. In Bhilai hebben we een Bijbelschool waar een tweejarige theologie opleiding wordt gegeven aan een groep van 15 studenten uit de economische onderklasse. De meerderheid van deze studenten verblijft tijdens hun studie in ons multifunctioneel gebouw in Bhilai.

Help mee

U kunt een kind, een student, een weduwe of een veldwerker en zijn familie ondersteunen. In het hoofdstuk Wat doen wij kunt u hier meer over lezen . U kunt ook als groep mee doen aan het sponsorprogramma. Als sponsor kunt u een maandelijkse bijdrage overmaken. U kunt dit ook doen via een automatische overschrijving of machtiging. Indien u kiest voor een automatische machtiging sturen wij u een machtigingsformulier welke u ingevuld aan ons retourneert. Indien u wenst te stoppen met de sponsoring dient u de financiële machtiging zelf via uw bank stop te zetten.

Laatste nieuws

NEEM CONTACT OP VOOR MEER INFORMATIE


    Ga naar de bovenkant